Wednesday, 22 September 2010

Types of travel (vocabulary)

To go on a journey/trip/cruise/voyage/expedition/safari
To make a journey

Travel is travelling in general – going from one place to another.
e.g. We enjoy travelling. You can read about our travels on our blog.
e.g. The President travelled to New York for peace talks.

A journey is a long trip.
e.g. How long did your journey last? It took a week.

A trip is a short return journey and includes a reason; business or pleasure. e.g. day trip, round trip
e.g. I’m going to Taiwan on a business trip next month. How was your trip to Italy?

A cruise is a holiday where you visit a number of places by boat.
e.g. The prices for cruises to the Caribbean have been reduced.

A voyage is a long sea journey. We don’t usually use this word today.
e.g. Before setting out on a voyage, the Vikings waited for good winds.

An expedition is an organized trip to explore the environment e.g. a fishing expedition, a shopping expedition.
e.g. We are going on an expedition to the North Pole.

A safari is to observe wild animals in their natural environment in Africa.
e.g. On our Zimbabwe safari we spotted elephants, lions, zebras, monkeys, giraffes and crocodiles.

1 comment:

  1. Đối với mỗi sản phẩm của công ty hay doanh nghiệp đều có nét đặc trưng giúp khách hàng có thể nhận biết và phân biệt được các sản phẩm khác trên thị trường. Chính vì thế ngày nay các dịch vụ thiết kế bao bì chuyên nghiệp ra đời nhằm tạo ra những mẫu mã bao bì sản phẩm chuyên dùng đẹp mắt tạo nên thương hiệu riêng cho sản phẩm. Và thế ngoài việc thiết kế bao bì thì việc tiếp theeo giúp khách hàng nhận biết thương hiệu của sản phẩm nhanh nhất ăn vào trí nhớ người tiêu dùng thì dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu cũng dần ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ấy. Từ việc thiết kế bao bì, thương hiệu thì không nên bỏ quả yếu tố then chốt một sản phẩm là logo thì dịch vụ thiết kế logo công ty chuyên nghiệp cũng ra đời đáp ứng nhu cầu ấy của người tiêu dùng.
    Việc tiếp theo là quảng bá sản phẩm đưa sản phẩm đén khách hàng. Tiếp theo phương thức marketting bắt đầu hoạt đọng sử dụng thị trường bên ngoài và online. Thì khong thể thiếu website và dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp nhằm tạo ra các tiền đề cho viejc quản bá 1 thương hiệu hay sản phẩm được thành công đưa đến với người tiêu dùng.

    ReplyDelete